pondelok 6. augusta 2012

Systém AMAP 2. časť

Prečítajte si druhú a polovicu správy o systéme AMAP vo Francúzku v južnom Alsasku.

3 Exkurzie na farmách
Južné Alsasko sa nachádza v stredo-východnej časti Francúzska, pri hraniciach s Nemeckom a Švajčiarskom. Je to predhorie Jurských Álp, farmy sa nachádzajú v nadmorskej výške cca 400 m n. m., okolité vrchy majú okolo 800 m n. m.
Oblasť je zameraná na pestovanie kukurice, ktorá tu rastie prakticky všade. Krajina je na slovenské pomery veľmi čistá, vôbec tu nevidieť čierne skládky a voľne pohodený odpad sa vyskytuje veľmi zriedkavo. 
Jedným zo znakov tunajšej pôdy je to, že je rozdrobená a má veľa vlastníkov. Farmári majú farmy na  od seba vzdialených parcelách, mnohí majú pôdu prenajatú od viacerých vlastníkov.

3.1 Farma na produkciu zeleniny a ovocia – Raphael Gasser


Výmera farmy je 10 ha, z toho je 2 ha ovocie, 2 ha ležia úhorom a zvyšok je zelenina a zemiaky. 90 % produkcie farmár predáva cez AMAP, zvyšok sa predá voľne na farme cez priamy predaj a na trhu. Produkcia sa skladuje v chladiacich boxoch. Kvôli systému AMAP prešli z konvenčného poľnohospodárstva na ekologické poľnohospodárstvo.
Na pestovanie zeleniny sa nepoužívajú herbicídy. Kultúra sa za vegetačné obdobie pleje strojom (plečkou za traktorom) a jedenkrát ručne. Plodiny sa vysádzajú tak, aby vošli 2 riadky pomedzi kolesá traktora.
Majú založenú aj špargľovú plantáž, ktorá začne plodiť za cca 2 roky a úrodu bude poskytovať 10 – 12 rokov. Pri pestovaní špargle taktiež nepoužívajú herbicídy.

3.2 Farma na produkciu mäsa - Jeana-Louisa Mona

Jean-Louis Mona je mladý farmár (23 r.), ktorý prechádza z konvenčného chovu dobytka  svojich rodičov na extenzívny chov v režime ekologického poľnohospodárstva. Na farme chová kravy (100 ks) a ošípané. Výmera farmy je 84 ha.
Farma produkuje mlieko a 3 druhy mäsa: hovädzie, bravčové a hydinové. Zvieratá sa porážajú na certifikovanom okresnom bitúnku, ktorý slúži pre viacerých farmárov. Hydina sa na farme momentálne nechová, dodáva ju druhá farma, ale v budúcnosti sa chov plánuje rozšíriť aj o hydinu. Mäso sa po privezení z bitúnku spracováva priamo na farme, kde sú na to prispôsobené špeciálne miestnosti. Porcuje sa na cca 0,5 kg kusy, vákuovo balí a chladené sa distribuuje spotrebiteľom. Všetci spotrebitelia dostávajú približne rovnaké druhy mäsa, aby sa nestalo, že niektorí dostanú atraktívnejšie a iní horšie časti. Spotrebiteľské košíky obsahujú 3 alebo len 1 druh mäsa. Spotrebitelia si ich objednávajú a predplácajú 6 mesiacov (príp. 1 rok) vopred. Košíky sa spotrebiteľom distribuujú raz mesačne.

3.3 Farma na produkciu mlieka a syrov - Nadège Goepfert a Laetitie Von Boxsom

Nadège Goepfert a Laetitie Von Boxom sú spoločníčky, ktoré majú farmu na produkciu mäsa, mlieka, syrov a iných mliečnych výrobkov (jogurt, maslo, a pod.). Svoju produkciu predávajú nielen cez systém AMAP, ale aj voľne na trhu. Momentálne chovajú 9 kráv, 30 kôz, ovce a ošípané. Denne majú 30 l kravského a 90 l kozieho mlieka. Od budúceho roka budú mať už aj ovčie mlieko – do portfólia produktov pribudnú ovčie syry.
Spôsobom AMAP predávajú svoju produkciu už 2 roky a majú cca 150 rodín spotrebiteľov. Spotrebitelia si predplácajú celoročné dodávky vždy pred sezónou. Od predaja ovocia a zeleniny sa však systém predaja odlišuje v tom, že konkrétne druhy syrov a iných výrobkov si spotrebitelia objednávajú vždy týždeň vopred.
Kvôli AMAP museli zvýšiť rôznorodosť svojich produktov (veľa druhov syrov, jogurt, maslo), keďže spotrebitelia vyžadujú pestrý košík.
Vďaka AMAP majú istejší zdroj príjmov a mohli zamestnať 1 človeka.
Farma slúži aj pre exkurzie škôl a poznávacie pobyty. Na tento účel má vytvorenú prednáškovú miestnosť s množstvom rôznych pomôcok a celý výrobný reťazec - od chovu zvierat po výrobu syrov je pedagogicky spracovaný a prispôsobený na praktické ukážky deťom .

3.4 Farma na produkciu jahňacieho mäsa - Christoph a Géraldine Wanner

Z celkovej výmery farmy sú v ich vlastníctve len 2 ha. Zvyšných 18 ha majú na rôznych parcelách prenajatých od 18 vlastníkov.
V systéme AMAP sú 2 roky. Začínali s 30 ovcami, dnes chovajú 140 ks oviec. Ovce porážajú na externom certifikovanom bitúnku, kde spracovávajú aj mäso, keďže na farme zatiaľ nemajú vodu a elektriku.
Výstupný produkt – košík, obsahuje ¼ alebo ½ jahňaťa (4-8 kg). Mäso je vákuovo balené vo fólii. Košíky sa distribuujú 2-krát ročne: v septembri až októbri a v decembri až januári. Produkcia nie je s certifikáciou „bio“, ale nepoužívajú konvenčné metódy chovu. Zvieratá sú chované zväčša voľne, ustajnené sú len zriedka, na liečenie používajú homeopatiká atď.
Vďaka AMAP sa Wannerovci môžu venovať len farme a nemusia mať iné zamestnanie. 3.5 Farma na produkciu ovocia a zeleniny – Yann a Armelle Meury

Yann a Armelle Meury sú začínajúci farmársky pár. Hospodária na vyčerpanej pôde, kde sa roky pestovala kukurica. Využili pomoc od asociásie Terre de Liens, ktorá kupuje pozemky a prenajíma ich mladým farmárom hospodáriacich v režime ekologického poľnohospodárstva.
Začínali s 60 ármi pôdy, teraz majú 2 ha. Ich produkcia je zameraná na zeleninu (obr. 15) a čiastočne aj na ovocie.  V budúcnosti ju plánujú rozšíriť o chov oviec kvôli výrobe syra a produkcii hnoja, ktorý je potrebný pre zeleninársku časť farmy a pre zotavenie vyčerpanej pôdy. Pri pestovaní zeleniny využívajú biodynamické metódy pestovania.
Produkcia farmy je 60 košíkov týždenne. Zámer farmárov je mať malú rodinnú farmu, ktorá bude produkovať pre úzky okruh spotrebiteľov vidieckej komunity. Vďaka svojim spotrebiteľom a systému AMAP sa môže venovať farmárčeniu, zotavovať vyčerpanú pôdu a zachraňovať pôvodné miestne odrody ovocia a zeleniny, ktorým by v konvenčnom poľnohospodárstve hrozil zánik.

3.6 Farma na produkciu ovocia - Frédéric Schwab

Farmu Frédérica Schwaba tvoria 3 pozemky s celkovou výmerou 7 ha. Je zameraná na produkciu ovocia. Ročne vyprodukuje približne 100 t ovocia, z čoho je 70 – 80 t jabĺk a zvyšok sú čerešne, slivky, broskyne, nektarinky, hrušky a marhule. Z ovocia Frédéric Schwab vyrába aj rôzne produkty ako sušené jablká, jablčný ocot, džemy, mušt. Tento rok vyprodukoval aj 5 t paradajok.
Pred 3 rokmi odoberali väčšinu jeho produkcie (cca 80 %) veľkoodberatelia, zvyšok predával formou predaja z dvora. Dnes predáva 100 % produkcie systémom AMAP a vďaka istejšiemu a vyššiemu odberu cez AMAP sa zvýšila produkcia jeho farmy o 40 %.

 Biologická ochrana sadov na farme Frédérica Schwaba – úkryt pre pestrice, ucholaky, lienky a iný užitočný hmyz. Vnútri búdky je slama, ktorú je potrebné meniť cca raz ročne. 2 cm odspodu je mriežka, cez ktorú prepadávajú výkaly hmyzu. Hustota takýchto búdok je cca 7 ks/ha.
Biologická ochrana sadov na farme Frédérica Schwaba – hniezdisko pre samotárske druhy včiel zložené z vyvŕtaných kusov dreva s rôznymi otvormi. Samotárske včely vylietavajú a opeľujú skoro na jar - už pri teplote vzduchu okolo 11°C, kým normálne včely ešte nelietajú. Má to význam pri skoro kvitnúcich druhoch rastlín. 

Frédéric Schwab hospodári v režime ekologického poľnohospodárstva. Nepoužíva herbicídy. Využíva rôzne biologické metódy na ochranu rastlín a hnojenie (obr. 16, 17). Medzi pásmi stromov je vysiata ďatelina, ktorá tým, že viaže dusík, znižuje potrebu hnojenia o cca 40 % (obr. 18).

V systéme AMAP Frédéric Schwab začal s 28 rodinami pred necelými 3 rokmi. Dnes sieť jeho spotrebiteľov predstavuje 320 rodín. 27 zástupcov spotrebiteľov vytvorilo radu, ktorá intenzívnejšie komunikuje s farmárom a prejednáva s ním rôzne problémy. Rozhodnutia potom tlmočí ostatným spotrebiteľom. Minimálne raz do roka sa farmár stretne so všetkými spotrebiteľmi (valné zhromaždenie) a spolu prejednávajú nadchádzajúcu sezónu – čo zlepšovať, čo zmeniť, čomu sa vyhnúť a pod. Napr. pred rokom 90 % spotrebiteľov na valnom zhromaždení odhlasovalo, že chcú produkty v BIO kvalite i za cenu zvýšenia ceny košíka z 366 €/rok na 430 €/rok. Farmár je teraz preto v konverzii a prechádza na ekologické poľnohospodárstvo.

          4. Záver

Návšteva lokálnych výrobno-spotrebných systémov AMAP vo francúzskom južnom Alsasku bola veľmi prínosná, pretože sme na vlastné oči mohli vidieť samotné fungovanie takýchto systémov v praxi. Navyše sme sa dozvedeli aj nové poznatky o konkrétnych metódach pestovania a chovu v bioprodukcii, výrobe syrov a pod.
Zavádzanie podobných systémov na Slovensku však nemôže byť do detailov kompletne prevzaté z Francúzska, ale musí byť prispôsobené našim pomerom, aby boli systémy funkčné. Francúzsko môže slúžiť len na inšpiráciu.
Spotrebnú jednotku navrhujeme nazvať „košík“. Celý systém by sa mohol nazývať STUP – Spoločenstvo pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo (podobne ako francúzsky AMAP). Je to však len návrh a konkrétny názov, ako aj konkrétne prvky zavádzania systému, budú predmetom ďalšej vzájomnej diskusie.

Vyhotovil: Miloš Veverka, o.z. CEPTA 10/2009

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára